ערכת תמונות נשיאי המדינה - מעודכן

11 תמונות

ערכת תמונות נשיאי המדינה - מעודכן GL

גודל - 16X22.5 ס"מ. נשיאים

34.00