כרזה כיף בקיץ

כותרת+גזירות גדולות ללוח

כרזה כייף בקיץ