גזירות גדולות ללוח- דמויות ילדים גדולים מצוירים

6 המחשות

גזירות גדולות ללוח- דמויות ילדים גדולים מצוירים GL

גובה כ 47 ס"מ

40.00