18 יצירות אני בלש ישראלי + זכוכית מגדלת

דף צביעה + חידות + זכוכית מגדלת לכל ילד

18 יצירות אני בלש ישראלי + זכוכית מגדלת AF

הערכה כוללת דף צביעה לכל ילד עם חידות וזכוכית מגדלת לפתרון החידות בדף

32.00