5 דפי מדבקות שונים מה נוצר ממה?

5 דפי מדבקות שונים מה נוצר ממה? IR 1238

6.00