36 חיפושיות להרכבה

36 חיפושיות להרכבה GL

כולל מקום לכתוב ברכה או טקסט כלשהו. חיפושית. ניתן לרכוש בנפרד סיכות מתפצלות לחיבור הכנפיים.

36.00