אותיות מגנטיות עם דוגמה

אותיות מגנטיות עם דוגמה DA

7.00