חבילת מדבקות מספר כמות גדול

8 דפים של מדבקות

חבילת מדבקות מספר כמות גדול DA

מספר כמות

6.00