משחק משפחות מילים

לוח עץ בצורת בית אליו מתמגנטים 8 סטים של משפחות מילים. בכל משפחה 5 מילים.