משחק כפתורי אות פותחת מגנטי

 
הצעה לשימוש במשחק על לוח/מגש מגנטי