קלפים-מי נותן מה?

קלפי מי נותן מה? עשויים ממפל. 12 זוגות קלפים.