תמונת נשיא המדינה

תמונת נשיא המדינה GL

יצחק הרצוג.

8.00