ספרים וחוברות


הבהרה- המבצע הינו על חוברות צביעה בלבד 
(לא על ספרים וחוברות הדרכה)