שבלונות אותיות כתב

27 אותיות+ניקוד גובה אות 9 ס"מ

שבלונות אותיות כתב DA

29.00