שבלונות סוכות

4 שבלונות ממפל

שבלונות סוכות GL

ארבעת המינים

20.00