סרגל מפל אישי אות תומך זיכרון

יחידה אחת

סרגל מפל אישי אות תומך זיכרון GL

סרגל אישי . אות פותחת .

1.20