10 פקקים צבע אדום

יתכנו שינוי גוון קלים בגלל הצילום