קובייה "אילמת" מסול צבע ירוק

4 ס"מ

קובייה "אילמת" מסול צבע ירוק

הקובייה מסופקת במספר גוונים של ירוק באופן אקראי.

2.90