דפים מעוצבים למדפסת

דפי A4 יפיפים מעוצבים המיועדים להדפסה במדפסת הזרקת דיו או לייזר