6 קוביות עץ 4 ס"מ צבע טבעי

6 קוביות עץ 4 ס"מ צבע טבעי SK

יתכנו סטיות קלות במידת הקובייה.

13.00