4 מסיכות עיניים לפורים

4 מסכות שונות

4 דגמים של מסכות פורים לצביעה. 9 מכל סוג.