פרחי מפל

36 יחידות בחבילה

מתאים לכתיבת שמות הילדים ושימוש בלוח מי בא לגן וכדומה