חוברת צביעה חיים נחמן ביאליק

חוברת צביעה חיים נחמן ביאליק

7 שירים בחוברת: פרח לפרפר, נדנדה, קן לציפור, פרש, עציץ פרחים, בגינת הירק, מקהלת נוגנים.

2.00