30 דפי בריסטול צבעוני

29.7X21ס"מ 150 גרם

30 דפי בריסטול צבעוני DA

9.00 7.50