כובע יום העצמאות

כובע אחד

כובע יום העצמאות GL

2.50

כל ילד יקבל בנוסף לכובע גם שני דגלונים. ניתן להכניס מקלונים קטנים ליצירת הדגלונים.