גזירות ללוח- מה בפרדס?

עץ פרי גדול+ 8 גזירות של תוצרת העץ ללוח נושא

גזירות ללוח- מה בפרדס? GL

44.00

פירות הדר , פרי הדר