3 כתרים לצביעה - אינדיאני, פיראט, כתר

3 יחידות 1 מכל סוג

3 כתרים לצביעה - אינדיאני, פיראט, כתר AF

כתר מלך / מלכה , נוצות אינדיאני , פיראט - שודד ים

4.50