יצירה - סימני ראש השנה

סימני ראש השנה לפי סדר הברכות. עם מדבקות.

יצירה - סימני ראש השנה

1.50