חידות בגפרורים - צורות

העבר גפרור או שתיים ופתור את החידה

חידות בגפרורים - צורות

כרטיסיות קרטון עם חידות בשביל הכיף ויש גם תשובות מאחור... מתמטיקה. חשבון.

4.80

כל דף כולל 9 כרטיסיות חידה נפרדות וגפרורים ללא ראש למשחק.