חידות בגפרורים - צורות

העבר גפרור או שתיים ופתור את החידה

חידות בגפרורים - צורות

כרטיסיות קרטון עם חידות בשביל הכיף ויש גם תשובות מאחור...

4.80 4.50

כל דף כולל 9 כרטיסיות חידה נפרדות וגפרורים ללא ראש למשחק.