קוביית משחק סטנדרטית - יחידה אחת

גודל 1 ס"מ

קוביית משחק סטנדרטית - יחידה אחת

קוביות ששבש

0.40

קוביה , קובייה , עולם הקוביות , קוביית ששבש