18 מוביילים שקפים ט"ו בשבט לצביעה ותלייה

18 מוביילים שקפים ט"ו בשבט לצביעה ותלייה GL

יצירה מובייל שקף ט"ו בשבט - קישוט וצביעה. כולל מנקה מקטרות לחיבור ותלייה

36.00