18 מוביילים שקפים ט"ו בשבט לצביעה ותלייה

יצירה מובייל שקף ט"ו בשבט - קישוט וצביעה GL

כולל מנקה מקטרות לחיבור ותלייה

36.00