עץ תפוחים ומספרים - התאמת מספר לכמות

העץ והחלקים האחרים עשויים לבד עם צמדנים

עץ תפוחים ומספרים - התאמת מספר לכמות

כולל את כל הספרות מ 1-10. חשבון. חיבור. חיסור. המחשה.

15.00

גלגל שנה , גלגל עונות , גלגל חגים