18 פסי קישוט מספרים

18 פסי קישוט מספרים GL

62 ס"מ אורך כל פס רוחב כ 5 ס"מ

18.00