קלפים- הפכים

קלפי הפכים עשויים ממפל. 12 זוגות קלפים.