חידות בגפרורים - חשבון

העבר גפרור או שתיים ופתור את התרגיל

חידות בגפרורים - חשבון

כרטיסיות קרטון עם חידות בשביל הכיף ויש גם תשובות מאחור... מתמטיקה. חשבון.

4.80

כל דף כולל 8 כרטיסיות חידה נפרדות וגפרורים ללא ראש למשחק.