2 קוביות ניקוד

גודל כל קובייה בין 2.5 ל-3 ס"מ

2 קוביות ניקוד MAS

24.00


קובייה אחת
קמץ
פתח
חטף פתח
שווא
חיריק מלא
חיריק חסר
קובייה שנייה
סגול
צירה
חולם חסר
חולם מלא
קובוץ
שורוק