5 קוביות אותיות

גודל כל קובייה בין 2.5 ל-3 ס"מ

5 קוביות אותיות MAS

48.00