יצירה אסטרונאוט/ית בודדת עם מקום לפנים של הילד

יחידה אחת

יצירה אסטרונאוט/ית בודדת עם מקום לפנים של הילד

גובה כ-21 ס"מ

1.80

משימת חלל - יצירה אסטרונאוט