18 יצירות אסטרונאוט/ית עם מקום לפנים של הילד

18 יחידות

18 יצירות אסטרונאוט/ית עם מקום לפנים של הילד

גובה כ-21 ס"מ

24.00

משימת חלל - יצירה אסטרונאוט